NORMA 25/03/ - Portal Legislativ

Medicamente comune într-o farmacie veterinară. Texte adoptate - Medicamente de uz veterinar ***I - Joi, 10 martie

Se consideră tehnică de vânzare cu autoservire inclusiv vânzarea prin intermediul aparatelor de tip automat; Aceasta funcționează în baza înscrierii unei mențiuni pe autorizația de funcționare a farmaciilor comunitare înființate conform Legii farmaciei nr.

Dureri articulare la șold după tracțiune

Este interzisă eliberarea și vânzarea medicamentelor acordate pe bază de prescripție medicală prin intermediul serviciilor societății informaționale; Aceasta funcționează în baza înscrierii unei mențiuni pe autorizația de funcționare a drogheriilor înființate conform Legii farmaciei nr.

Pentru înființarea farmaciilor cu circuit închis și pentru înscrierea de mențiuni pe anexe la autorizația de funcționare, documentația va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic, accesând linkul www.

erizipelele tratamentului articulațiilor

În cazul depunerii electronice a documentelor, acestea vor fi semnate electronic, folosind certificat digital calificat, de către solicitant. Documentele se vor depune la secțiunea corespunzătoare direcției de sănătate publică județene din raza punctului de lucru supus autorizării.

articulația genunchiului pompei

Schița și memoriul tehnic vor fi executate de o persoană autorizată. Taxa va fi achitată pentru fiecare cerere depusă letric sau electronic. O copie a duplicatului emis de Ministerul Sănătății se va transmite colegiului teritorial de către solicitant.

În cazul în care dosarul nu va fi completat în acest interval cu documentația solicitată, acesta se clasează. Intervalul de timp prevăzut la alin.

Medicamente veterinare de tratament comun

O copie a autorizației de funcționare va fi transmisă de către deținătorul acesteia colegiului farmaciștilor județean, respectiv al municipiului București. Autorizația de funcționare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficiențelor constatate. Schimbare deținător de autorizație - persoană juridică prin adjudecare Act de adjudecare sau Proces verbal de adjudecare încheiat între administratorul judiciar, reprezentantul societății vânzătoare medicamente comune într-o farmacie veterinară adjudecatar; Certificat de înregistrare mențiuni privind înregistrarea actului de adjudecare sau a procesului verbal de adjudecare de către societatea vânzătoare; Certificat de înregistrare mențiuni privind înregistrarea actului de adjudecare sau a procesului verbal de adjudecare de către societatea cumpărătoare; Certificat constatator extins al societății vânzătoare din care să reiasă radierea punctului de lucru cu activitate, care a făcut obiectul vânzării.

Schimbare deținător de autorizație - persoană juridică prin absorbție

  1. Propunere de regulament Considerentul 2 2   Având în vedere experiența acumulată și în urma evaluării de către Comisie a funcționării pieței pentru medicamentele de uz veterinar, cadrul legal pentru acestea ar trebui să fie adaptat la progresele științifice, la condițiile de piață actuale și la realitatea economică.
  2. Texte adoptate - Medicamente de uz veterinar ***I - Joi, 10 martie
  3. Toggle navigation MENU Posted by Mednist Medicamente veterinare medicamente pentru tratarea artrozei In prezent, procesul care sta la baza artrozei nu poate fi inversat, dar simptomele pot fi de obicei gestionate eficient cu modificari ale stilului de viata, terapii fizice, medicamente si interventii chirurgicale.